Briban Invest

 

 

 

Briban Invest

Briban Invest är ett familjeägt investeringsbolag som gör långsiktiga placeringar för framtida generationer.

Investeringar

Briban har tre huvudområden för sina investeringar: fastigheter i Malmöområdet, förnybar energi och innovationsrik teknik.

Fastigheter

Energi

Teknik

Välgörenhet

Briban främjar ett antal organisationer med både donationer och aktivt deltagande.