Briban Invest

 

Investeringar

Briban har tre huvudområden för sina investeringar: fastigheter i Malmö-området, förnybar energi och innovationsrik teknik.

Fastigheter

Trianon äger, bygger och förvaltar fastigheter i Malmö med omnejd.

Sydsvenska Hem äger och förvärvar fastigheter i Södra Sverige

Energi

Studsvik hanterar och behandlar radioaktivt kärnkraftsavfall.

Västraby energi är en vindpark nordöst om Helsingborg.

Teknik

Net Insight utvecklar högkvalitativa molnbaserade lösningar för att överföra media snabbt och effektivt.

nok9 utvecklar referenstestverktyg för trådlös ström och Qi-kompatibilitet.

Tidigare investeringar

Assistera
Konsultbolag. Såldes 2017.

Arcam
3D printing. Såldes till 2016. Bolaget ägs numera av General Electrics.

Connect Blue
Bluetooth-lösningar. Såldes 2014.

TAT – The Astonishing Tribe
Interaktiva användargränssnitt för smarta telefoner. Såldes till Blackberry 2010.

AudiDev
Avancerad testutrustning för CD och DVD. Bolaget börsnoterades 2000.