Briban Invest

 

Välgörenhet

Stiftelsen Momentum Malmö

Briban startade Stiftelsen tillsammans med huvudägarna på Trianon och MKB. Stiftelsen är ett unikt samarbete mellan privata och kommunala fastighetsvärdar för att ge ökade möjligheter och en bättre fritid för barn i områden där både Trianon och MKB äger och förvaltar fastigheter.

Centrum för rättvisa

Centrum för rättvisa arbetar för individens rätt genom att driva viktiga principfall i domstol och aktivt delta i debatten i konstitutionella frågor. 

Star for Life

Star for Life som arbetar med ett unikt utbildningsprogram för att motivera unga människor i södra Afrika till att satsa på sin utbildning och att ta hand om sin hälsa.

Med anledning av kriget i Ukraina har Briban även gett betydande bidrag till Rädda barnen, Läkare utan gränser och Unicef.